Home / Category / सिंदेवाही
Category: सिंदेवाही

सिंदेवाही नगरपंचायत हद्दवाढीनंतर सदर नगरपंचायतीचे ‘सिंदेवाही-लोनवाही’असे नामकरण

चंद्रपूर दि.14 ऑक्टोबर: शासनाच्या संदर्भीय अधिसूचनेद्वारे चंद्रपूर जिल्ह्यातील सिंदेवाही नगरपंचायतीच्या हद्दीमध्ये...